De club

Bestuur

Voor algemene zaken is het bestuur altijd bereikbaar via secretaris@rfcgouda.nl

Voor wedstrijdzaken, senioren en CJC is de wedstrijdsecretaris bereikbaar via wedstrijdsecretaris@rfcgouda.nl.

Voor (G)TBM zaken gebruik jeugdcommissie@rfcgouda.nl

Het bestuur bestaat uit 5 personen. Voorzitter is Gert Jaap Mooij

Daarnaast kent het bestuur een secretaris, penningmeester, wedstrijdsecretaris en jeugd coördinator. De wedstrijd secretaris is aanspreekpunt voor alle CJC en senioren wedstrijden. De jeugd coördinator is aanspreekpunt voor de (G)TBM

Bij calamiteiten is de club bereikbaar op 06-51123206

Coaches en Teammanagers

Op het veld worden de zaken van ieder team geregeld door een hoofdtrainer/coach. Buiten het veld heeft ieder team een teammanager. Samen regelen zij alle zaken rondom het team. Heeft een ouder of supporter een vraag stel hem aan de teammanager. Ieder team heeft minimaal één maar vaak meerdere assistent trainers. De hoofdcoach/trainer worden ondersteund door een technische commissie. De wedstrijdsecretaris is onderdeel van de technische commissie. De technische commissie is ook het aanspreekpunt voor talent ontwikkeling en heeft contacten met de rugby academy

Veilige Sportomgeving

Rugby is een contactsport een een ongeluk zit in een klein hoekje. Rugbyclub Gouda volgt bij hersenschuddingen het protocol van World Rugby. Rugbycluvb Gouda heeft een commissie Veilige sportomgeving. De secretaris is vanuit bestuur betrokken. De leden van de commissie verzorgen de preventie, risico analyses en bewaken de omgangsregels.  

Technisch Beleidsplan

Het Technisch Beleidsplan heeft als doel om de organisatiestructuur en visie van RFC Gouda te bepalen en toe te lichten. Het is een richtlijn waar alle betrokkenen aanwijzingen en inzichten kunnen aan ontlenen die hen kan helpen bij het uitvoeren van hun taak. Met klem dient erop gewezen te worden dat het kader van RFC Gouda, binnen en buiten de lijnen, bestaat uit louter vrijwilligers met niets dan goede bedoelingen. Dit document pretendeert daarom helemaal niet om compleet te zijn en er kunnen zeker geen rechten worden ontleend aan de inhoud van dit
document.

Vertrouwenspersoon

RFC Gouda heeft een vertrouwenspersoon (Sofie). Deze is te bereiken via +31 6 24715972. Je kunt ook contact opnemen met het vertouwenspunt sport 0900 202 55 90 (10 ct per minuut)

Gouds Scheidsrechters Genootschap

Zonder referee geen wedstrijd. RFC Gouda heeft een actieve groep indeelbare scheidsrechters. Jaarlijks wordt talent gescout onder jeugdspelers en enthousiaste ouders waarbij het GSG zorgt voor opleiding maar ook begeleiding. 

Sponsorcommissie

Rugbyclub Gouda is trots op haar sponsoren. Zij maken het mogelijk dat we meer kunnen dan alleen maar rugby organiseren. De sponsoren maken een actief clubleven mogelijk. Natuurlijk zijn we altijd blij als nieuwe sponsoren zich willen verbinden aan de club. De sponsorcommissie onderhoud de contacten, daarbij gesteund door de voorzitter

Barcommissie

Zorgt voor het goed en veilig reilen van de bar, maar ook voor de organisatie van sociale evenementen zoals het jaarlijkse dart toernooi, de mosselavond of andere evenement. De penningmeester onderhoud de contacten naar de barcommissie

Accommodatie commissie

Een internsief gebruikte accommodatie moet ook onderhouden worden. De coördinatie en onderhoudsplanning is in beheer bij de accommodatie commissie. Voor het onderhouden van het veld is een subcommissie voor het trekken van de lijnen Linea Recta actief.

Waar wij voor staan

Iedereen die is betrokken bij RFC Gouda als speler, als coach, als scheidsrechter, als ouder of als toeschouwer, supporter of bezoeker wordt verwacht de kernwaarden van onze club hoog te houden.

We zijn een vereniging; iedereen telt mee.

Een veilige, gezellige en plezierige omgeving staat centraal.

Respecteer tegenstanders, scheidsrechters en alle deelnemers.

Speel om te winnen – maar niet ten koste van alles.

Win met sportiviteit, verlies met waardigheid.

Weiger vals spelen, racisme, geweld en drugs

Waardeer onze vrijwilligers en draag je steentje bij.

Geniet van het spel!