Sponsors

Heel trots en blij zijn wij met onze sponsors, zonder wie de club niet zou kunnen blijven bestaan. Sponsoring vindt plaats in de vorm van shirt-sponsors, reclame-borden langs het veld of sponsoring in ve vorm van materiaal of diensten.